11 tháng xuất siêu 9,1 tỷ USD

(NTD) - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2019 ước tính đạt 473,73 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 241,42 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa 11 tháng ước tính xuất siêu 9,1 tỷ USD.

Tổng cục Thống kê cho biết, khu vực kinh tế trong nước đạt tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 18,1%, cao hơn nhiều tốc độ tăng 11 tháng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (3,8%), đồng thời tỷ trọng xuất khẩu của khu vực này chiếm 31% tổng kim ngạch xuất khẩu (tăng 2,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước).

Xuat khau dien thoai
Điện thoại và linh kiện cùng điện tử, máy tính và linh kiện là 2 mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong 11 tháng đầu năm nay, có giá trị lần lượt 48,7 tỷ USD và 32,4 tỷ USD. 

Xuất khẩu

Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 10/2019 đạt 24,23 tỷ USD, cao hơn 1,83 tỷ USD so với số ước tính.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2019 ước tính đạt 22,6 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,45 tỷ USD, giảm 1,6%.

Tính chung 11 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 241,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 11 tháng năm 2019 có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 59,6%).

Mặt hàng điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 48,7 tỷ USD, chiếm 20,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 32,4 tỷ USD; hàng dệt may đạt 29,9 tỷ USD; giày dép đạt 16,5 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 16,5 tỷ USD.

Ngoại trừ cao su, kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng nông sản tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 11 tháng năm 2019, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 55,6 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là thị trường EU đạt 38 tỷ USD; Trung Quốc đạt 37,4 tỷ USD; thị trường ASEAN đạt 23,4 tỷ USD; Nhật Bản đạt 18,6 tỷ USD; Hàn Quốc đạt 18,4 tỷ USD

Nhập khẩu

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 10/2019 đạt 22,37 tỷ USD, thấp hơn 127 triệu USD so với số ước tính.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11/2019 ước tính đạt 22,5 tỷ USD, tăng 0,6% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11 tăng 4,5%.

Tính chung 11 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 232,31 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 11 tháng có 35 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 90% tổng kim ngạch nhập khẩu (2 mặt hàng đạt trên 20 tỷ USD, chiếm 34,7%).

Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 47,3 tỷ USD (chiếm 20,4% tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 33,2 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 13,6 tỷ USD; vải đạt 12,2 tỷ USD; sắt thép đạt 8,9 tỷ USD; chất dẻo đạt 8,2 tỷ USD; ô tô đạt 6,8 tỷ USD; sản phẩm chất dẻo đạt 5,9 tỷ USD; kim loại thường đạt 5,9 tỷ USD.

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu 11 tháng năm 2019, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 212,1 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 20,2 tỷ USD, tăng 11,6%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 68,7 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 43,6 tỷ USD; thị trường ASEAN đạt 29,6 tỷ USD; Nhật Bản đạt 18,1 tỷ USD; thị trường EU đạt 13,4 tỷ USD; Hoa Kỳ đạt 13 tỷ USD.

Ước tính chung 11 tháng năm 2019 xuất siêu 9,1 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,5 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 32,6 tỷ USD.

Trí Nguyễn