Thứ 3, 20/5/2020 12:30 (GMT + 7)

Thông tin tòa soạn

Liên hệ quảng cáo

Hà Nội 34°C /57%

Đồng Nai: 64 doanh nghiệp nợ thuế kỳ 9/2020

Đồng Nai: 64 doanh nghiệp nợ thuế kỳ 9/2020

Chính sách - Pháp luật 22/10/2020, 07:04

(CL&CS) - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, tổng số tiền thuế nợ đến hết ngày 30/9/2020 của các doanh nghiệp trên địa bàn là hơn 500 tỷ đồng (50 doanh nghiệp trong nước, 14 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI).