9 tháng, HAGL Agrico lỗ 1.725 tỷ đồng

(NTD) - Trong quý 3, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) bị thua lỗ 981 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế trong 9 tháng đầu năm nay lên 1.725 tỷ đồng.

HAGL Agrico vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu 495 tỷ đồng nhưng lỗ lên 981 tỷ đồng. Đây là quý thứ 5 liên tiếp, công ty bị lỗ và tổng lỗ 5 quý này là 2.289 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, công ty đạt 1.277 tỷ đồng doanh thu, giảm 54,5% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế âm 1.725 tỷ đồng.

HAGL Agrico - KQKD
Trong 9 tháng đầu năm nay, HAGL Agrico đã lỗ 1.725 tỷ đồng

Doanh thu giảm sút do nhóm công ty (Công ty TNHH Đầu tư và Phá triển cao su Đông Dương, Công ty TNHH Đông Pênh và Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên) không còn hợp nhất doanh thu. Thiệt hại bởi ngập lụt hơn 1.200 ha chuối đang trong giai đoạn thu hoạch tại Lào, không còn thanh long chính vụ. Ngoài ra, doanh thu giảm do không có doanh thu từ ớt, bò và bất động sản như cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm nay, ngoại trừ mặt hàng mủ cao su có doanh thu tăng trưởng 51,7% thì trái cây, vật tư nông nghiệp, sản phẩm và dịch vụ khác đều giảm mạnh. Tuy nhiên, mủ cao su lại là "tội đồ" khi giá bán dưới giá thành đến 32 tỷ đồng; doanh thu từ sản phẩm và dịch vụ khác cũng dưới giá thành 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thu nhập khác chính là khoản mục thua lỗ nhiều nhất khi lỗ 972 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước là lỗ 548 tỷ đồng.

Trong kỳ, tổng tài sản 5.698 tỷ đồng và còn 24.833 tỷ đồng do 2 khoản mục giảm là chi phí xây dựng cơ bản dở dang và lợi thế thương mại đều giảm mạnh. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3.524 tỷ đồng, tương đương 26,6% so với đầu năm; lợi thế thương mại giảm 2.700 tỷ đồng, tương đương 87,4%.

Đóng cửa ngày 5/11, cổ phiếu HNG của HAGL Agrico đạt 14.450 đồng, giảm 9,7% so với đầu năm và 56,3% so với ngày đầu tiên lên sàn chứng khoán vào năm 2015.

 Trí Nguyễn