Áp lực tăng vốn đối với các ngân hàng năm 2017 là rất lớn

(NTD) - Trong năm 2016, các ngân hàng đã và đang đẩy nhanh quá trình chuẩn bị thí điểm Basel II nhưng vấn đề tăng vốn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn ngân hàng tăng vốn cấp 2 bằng phát hành trái phiếu để cải thiện tình hình trong ngắn hạn.

Được biết, thời hạn áp dụng Basel II tại 10 ngân hàng thí điểm đang đến gần (1/7/12017) theo Dự thảo Thông tư gần nhất. Theo đó, nhu cầu tăng vốn để đảm bảo cách tính tỷ lệ an toàn vốn (CAR) là rất cấp bách.

Trong số 10 ngân hàng tham gia thí điểm, nhóm ngân hàng TMCP tư nhân có khả năng đáp ứng tốt hơn do đã có hệ số CAR cao đáng kể so với mức quy định như ACB, VIB… Trong khi đó, nhóm ngân hàng TMCP nhà nước sẽ chịu áp lực tăng vốn lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank. Thành công hay thất bại của việc áp dụng tiêu chuẩn mới cũng phụ thuộc chủ yếu vào 3 ngân hàng này.

Theo Công ty TNHH MTV Chứng khoán Vietcombank (VCBS), Vietcombank có nhiều dư địa hơn do có khả năng huy động vốn từ nhiều nguồn. Hai ngân hàng còn lại là BIDV và VietinBank có hệ số CAR đã ở sát ngưỡng quy định (9%) và càng chịu áp lực giảm CAR khi phải trả cổ tức theo đề xuất của Bộ Tài chính. VietinBank đã chạm trần sở hữu để huy động vốn nước ngoài, trong khi BIDV không còn dư địa để tăng vốn cấp 2. Tại thời điểm hiện tại, hầu hết các ngân hàng vẫn đang áp dụng biện pháp ngắn hạn là tăng vốn cấp 2 bằng phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó, chi phí vốn tại các ngân hàng phát hành chịu áp lực tăng, do lãi suất trái phiếu cao hơn 1-2% lãi suất huy động thường.

Biết rằng, thí điểm Basel II là trọng tâm ngành trong năm 2017. Để đảm bảo hệ số CAR theo quy định, các ngân hàng có thể hạn chế tín dụng và đẩy mạnh tăng vốn, từ đó, gây áp lực lên chi phí vốn.

Theo VCBS tính toán, để tạo ra mức tăng 1% hệ số CAR, các ngân hàng cần huy động thêm 10-15% vốn tự có. Theo đó, áp lực cho vấn đề tăng vốn trong năm 2017 là rất lớn.

Việc triển khai Basel II giúp chuẩn hóa, cải thiện và lành mạnh hóa lĩnh vực ngân hàng thông qua việc áp dụng các chuẩn mực toàn cầu. Basel được xây dựng trên nguyên tắc cơ bản nhằm đảm bảo các ngân hàng duy trì đủ nguồn vốn bù đắp cho các khoản lỗ có thể phát sinh từ những rủi ro mà ngân hàng đang nắm giữ. Basel II - phương pháp tiêu chuẩn được chuẩn hóa và được xem là bước đầu tiến tới phương pháp đánh giá theo độ nhạy cảm rủi ro.

Ánh Hoa