Bac A Bank lãi ròng 512 tỷ đồng năm 2016

(NTD) - Theo báo cáo tổng kết kế hoạch hoạt động trong năm 2016 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) thì ngân hàng này báo lãi năm 2016 đạt 512 tỷ đồng, nợ xấu 0,65%.

Cụ thể, tổng tài sản đạt gần 76.000 tỷ đồng, tương đương 107% kế hoạch; vốn điều lệ đạt 5.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế vượt 28% so với kết quả dự định, đạt 512 tỷ đồng.

Tỉ lệ nợ xấu của Ngân hàng cũng ở mức 0,65%; 100% số điểm giao dịch của Bắc Á (102 điểm) trên toàn hệ thống đủ điều kiện hoạt động. Cũng trong năm 2016, Bắc Á đã trích lập dự phòng rủi ro 154 tỷ đồng.

Bac A Bank đã đặt mục tiêu cho năm 2017 là sẽ đẩy mạnh phát triển mạng lưới theo chiều rộng, đặc biệt tại các vùng kinh tế trọng điểm triển khai các dự án do Ngân hàng tư vấn đầu tư. Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động cho vay, đặc biệt với lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn, y tế và giáo dục; chú trọng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đặc biệt là các sản phẩm thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử.

 Mai Trinh