Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Củ Chi: Lại bị tố làm sai trong đấu thầu ở Bệnh viện Củ Chi

(NTD) - Sau khi phát hiện làm sai với quy định, phía Ban Quản lý đã chủ động chỉnh sửa bổ sung lại HSMT. Thế nhưng không hiểu vì sao, ngày 18/5/2016 Ban Quản lý lại ban hành Quyết định số 305/QĐ-BQL về việc hủy bỏ Quyết định 289/QĐ-BQL và Quyết định 290/QĐ-BQL.

Mặc dù Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có Thông tư quy định về chi tiết hồ sơ mời thầu hàng hóa; Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng đã kết luận chỉ đạo thì trong hồ sơ mời thầu (HSMT) có thể yêu cầu nhà thầu tham dự phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất. Thế nhưng, trong HSMT gói thầu "Thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thiết bị xét nghiệm" và gói thầu "Thiết bị hỗ trợ điều trị và thiết bị chống nhiễm khuẩn" của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình (ĐTXDCT) huyện Củ Chi, thời gian bán HSMT là ngày 11/5/2016 và thời gian đóng thầu là ngày 7/6/2016. Sau khi nghiên cứu HSMT của 2 gói thầu này, những đơn vị mua HSMT đã phát hiện ra 2 HSMT này vi phạm nghiêm trọng Pháp luật đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng Thông tư 05 của Bộ KH-ĐT. Cố tình bỏ qua luôn ý kiến kết luận của Sở Y tế TP.HCM, cũng như ý kiến tư vấn của các chuyên gia và đơn vị tư vấn. Mặc dù các đơn vị mua HSMT này đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng có liên quan để yêu cầu Ban Quản lý (BQL) làm đúng quy định của Pháp luật về đấu thầu, chỉnh sửa HSMT gấp 2 gói thầu trên cho đúng quy định. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có kết quả.

ban quản lý đầu tư xây dựng
Thông tư 05 của của Bộ KH-ĐT quy định về đấu thầu.

Cụ thể, gói thầu "Thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thiết bị xét nghiệm": HSMT phát hành ngày 11/5/2016 quy định chỉ yêu cầu Giấy phép bán hàng với 5 thiết bị: Máy CT Scanner 16 lát, hệ thống chụp x-quang kỹ thuật số DR, máy siêu âm màu 4D, máy huyết học tự động 18 thông số, máy huyết học tự động 18 thông số (sai vì lặp lại 2 lần). Sau khi BQL phát hiện ra HSMT sai quy định của Thông tư 05 đã ban hành Quyết định số 289/QĐ-BQL ngày 12/5/2016 quy định danh mục các thiết bị kỹ thuật cao, trị giá lớn yêu cầu phải có Giấy phép bán hàng gồm: Máy CT Scanner 16 lát, hệ thống chụp x-quang kỹ thuật số DR, máy siêu âm màu 4D, máy huyết học tự động 18 thông số, máy huyết học tự động 26 thông số, hệ thống máy nội soi ống mềm + nguồn sáng, máy sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, hệ thống rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm và áp lực tự động.

Gói thầu "Thiết bị hỗ trợ điều trị và thiết bị chống nhiễm khuẩn": HSMT phát hành ngày 11/5/2016 quy định chỉ yêu cầu Giấy phép bán hàng với 2 thiết bị đơn giản và trị giá nhỏ: Bộ đại phẫu, Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa. Tương tự, ngày 12/5/2016, sau khi BQL phát hiện ra HSMT sai quy định của Thông tư 05 thì đã ban hành Quyết định số 290/QĐ-BQL ngày 12/5/2016 quy định danh mục các thiết bị kỹ thuật cao, trị giá lớn yêu cầu phải có Giấy phép bán hàng gồm: Bộ đại phẫu, bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa, bộ dụng cụ mổ lấy thai, bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới, bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên, máy đo hô hấp ký, máy giặt đồ vải ≥ 55 kg, máy giặt vắt công nghiệp, máy sấy công nghiệp, máy hấp ướt ≥ 400 lít.

Có thể thấy, sau khi phát hiện làm sai với quy định, phía BQL đã chủ động chỉnh sửa bổ sung lại HSMT. Thế nhưng không hiểu vì sao, ngày 18/5/2016 BQL lại ban hành Quyết định số 305/QĐ-BQL về việc hủy bỏ Quyết định 289/QĐ-BQL và Quyết định 290/QĐ-BQL nói trên.

Việc ban hành Quyết định số 305/QĐ-BQL hủy bỏ Quyết định 289/QĐ-BQL và Quyết định 290/QĐ-BQL nói trên là vi phạm quy định của Pháp luật đấu thầu, vi phạm Thông tư 05. Khoản 2 Điều 6 Thông tư 05 quy định rất rõ là đối với các thiết bị kỹ thuật cao, trị giá lớn thì phải yêu cầu Giấy phép bán hàng để gắn nhà sản xuất vào việc cung cấp hàng, bảo hành, bảo trì, cung cấp phụ tùng thay thế sau này. Trong khi đó sau khi phát hành Quyết định 305 thì HSMT gói "Thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thiết bị xét nghiệm" không yêu cầu Giấy phép bán hàng của những thiết bị kỹ thuật cao, trị giá lớn như hệ thống máy nội soi ống mềm+ nguồn sáng, máy sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, hệ thống rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm và áp lực tự động, mà lại yêu cầu Giấy phép bán hàng của 2 máy đơn giản và giá trị thấp như máy huyết học tự động 18 thông số. Còn gói "Thiết bị hỗ trợ điều trị và thiết bị chống nhiễm khuẩn" không yêu cầu Giấy phép bán hàng của những thiết bị Kỹ thuật cao, giá trị lớn như hệ thống NCPAP, thiết bị soi ối, máy đo hô hấp ký, máy giặt đồ vải ≥ 55 kg, máy giặt vắt công nghiệp, máy sấy công nghiệp, máy hấp ướt ≥ 400 lít, mà lại chỉ yêu cầu Giấy phép bán hàng của 2 thiết bị rất đơn giản là bộ đại phẫu và bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa.

Đề nghị Ban quản lý ĐTXDCT huyện Củ Chi, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, Bí thư Huyện ủy Củ Chi và Giám đốc Sở Y tế TP.HCM sớm chỉ đạo để BQL làm đúng quy định của Pháp luật về đấu thầu. Theo đó, chỉnh sửa HSMT gấp 2 gói thầu trên cho đúng quy định của Thông tư 05 để bảo đảm chắc chắn các đơn vị dự thầu có hàng cung cấp sau này nếu trúng thầu, bảo đảm thiết bị được bảo hành, bảo trì và cung cấp phụ tùng thay thế sau này. Điều này là nhằm bảo đảm quyền lợi của đơn vị sử dụng, tránh tình trạng sau này thiết bị bị đắp chiếu, bảo đảm sự cạnh tranh công bằng giữa các nhà thầu.

ban quản lý đầu tư xây dựng 1
Biên bản kết luận cuộc họp của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Khánh Chi

NTD So 55 (236)_Page_07