Bên trong trận cuồng phong ở Sydney

(NTD) - Một công dân Australia đã quay lại cảnh một cơn bão với sức gió lớn và mang nhiều mưa ở Circular Quay, Sydney.

TIN KHÁC