Bình Dương: Thu hồi 25 khu đất của Công ty Cao su Dầu Tiếng

(NTD) - Phần lớn các khu đất UBND tỉnh Bình Dương thu hồi của Công ty Cao su Dầu Tiếng là đất tại các khu nông trường.

UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định thu hồi 25 khu đất có tổng diện tích 79.926,1m2 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Công ty Cao su Dầu Tiếng) quản lý, sử dụng tại thị trấn Dầu Tiếng và các xã Thanh Tuyền, Định Hiệp, Long Hoà, Long Tân, Minh Hoà, Thanh An, Định An (huyện Dầu Tiếng).

Cao su Dầu Tiếng - trụ sở
 Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương thì việc thu hồi dựa trên các luật định, căn cứ và xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương tại tờ trình số 813/TTr-STNMT ngày 30/12/2019.

Phần lớn các khu đất UBND tỉnh Bình Dương thu hồi của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đa phần tại các khu nông trường như: Bến Súc; Đoàn Văn Tiến, Long Hòa, Long Tân, Minh Thạnh và Phan Văn Tiến…

UBND tỉnh Bình Dương giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Dầu Tiếng và UBND huyện Dầu Tiếng phối hợp với công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng thực hiện bồi thường, thanh lý tài sản trên đất theo đúng quy định.

Đồng thời, giao UBND huyện Dầu Tiếng có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với từng khu đất; trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương và giao đất, cho thuê đất trước khi triển khai đầu tư xây dựng…

Cao su Dầu Tiếng - phụ lục - 1
Danh sách 25 khu đất mà UBND tỉnh Bình Dương vừa thu hồi của Công ty Cao su Dầu Tiếng

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Dầu Tiếng thực hiện bồi thường thanh lý tài sản trên đất theo quy định, bàn giao quỹ đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Dầu Tiếng theo đúng quy định.

Công ty cao su Dầu Tiếng trước đây là đồn điền cao su Michelin do người Pháp xây dựng năm 1917, sau ngày thống nhất đất nước đổi thành Nông trường quốc doanh cao su Dầu Tiếng. Ngày 21/5/1981 chính thức chuyển thành Công ty cao su Dầu Tiếng. Ngày 13/11/2009, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chuyển Công ty cao su Dầu Tiếng thành Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con, là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Tấn Lợi