Bộ Công thương bắt buộc niêm yết công khai giá sữa

(NTD) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư quy định về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; danh mục sữa, thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Thực hiện theo thông tư, định kỳ vào ngày 01/07 hàng năm hoặc trường hợp đột xuất Bộ Công thương sẽ tiến hành rà soát danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá và thông báo điều chỉnh danh sách này.

images1102683_4__3___1_
Bắt buộc niêm yết công khai giá sữa (Ảnh: Minh họa).

Bộ công thương cho biết, giá của các sản phẩm bán lẻ phải được niêm yết và không được vượt quá mức giá bán lẻ khuyến nghị (GBLKN) đã đăng ký. GBLKN là cơ sở để cơ quan tiếp nhận đăng ký giá và cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về giá và công bố cho người tiêu dùng.

Theo đó, UBND các tỉnh trên cả nước có trách nhiệm rà soát, thông báo điều chỉnh danh sách các thương nhân thực hiện đăng ký giá sữa trên địa bàn. Khi các thương nhân thực hiện sản xuất hoặc nhập khẩu sữa phải đăng ký GBLKN  với hệ thống các doanh nghiệp phân phối sản phẩm của mình.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm thương nhân kinh doanh sữa, thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quản lý giá.

Bùi My