Bộ Công thương sẽ thanh tra nhiều tập đoàn lớn trong năm 2019

(NTD) – Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, Trường Đại học Điện lực…cùng nhiều doanh nghiệp là các công ty, tập đoàn khác sẽ được Bộ Công thương tiến hành thanh tra trong năm 2019.

Theo kế hoạch thanh tra năm 2019 vừa được Bộ Công thương phê duyệt, bộ sẽ tiến hành thanh tra phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Bộ chủ trì đối với các đơn vị: Trường Đại học Điện lực (quý II), Trường Cao đẳng Công thương miền Trung (quý III), Tổng Công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (quý IV).

Bộ Công thương cũng sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Bộ chủ trì đối với Tổng Công ty Gas Pettrolimex (quý I, II) và Công ty CP Kinh doanh khí miền Bắc (quý II, III) về việc chấp hành quy định trong hoạt động hóa chất và kinh doanh khí. Ngoài ra, Tổng Công ty Phát điện 2 (quý III, IV) sẽ được tiến hành thanh tra liên quan đến việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực.

Thanh tra chuyên ngành do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) chủ trì sẽ được tiến hành với các doanh nghiệp: Công ty CP Thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn (quý I, II), nội dung thanh tra là việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn điện và quản lý an toàn đập, hồ chứa Nhà máy thủy điện Bản Ang; Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (quý II, II) về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn điện và quản lý an toàn đập, hồ chứa Nhà máy thủy điện Đakrong 1; Tổng Công ty Đông Bắc, Công ty than Hòn Gai-TKV và Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả-Vinacomin đều được thanh tra trong quý III, IV với cùng nội dung là chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản....

Về hoạt động thanh tra chuyên ngành do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) chủ trì sẽ được tiến hành với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (quý I, II); Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (quý III, IV); Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (quý III, IV); Công ty tài chính TNHH HD SAISON (quý II, III); Ngân hàng TNHH MTV Standard (quý II, III); Ngân hàng TMCP Phương Đông (quý III, IV)... với cùng nội dung thanh tra là bảo vệ thông tin của người tiêu dùng; cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng; hợp đồng giao kết với người tiêu dùng; trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch; hoạt động bảo hành; hoạt động thu hồi sản phẩm khuyết tật (nếu có); nội dung thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan khác.

Lý Trường