Bộ Công thương yêu cầu kiểm tra các doanh nghiệp trên toàn quốc có mô hình kinh doanh giống Mumuso

(NTD) - Văn phòng Bộ Công Thương vừa ra văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh tương tự Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mumuso Việt Nam (Mumuso Việt Nam).

Theo thông báo của Văn phòng Bộ Công thương, căn cứ vào kết luận kiểm tra số 5520 ngày 1/7/2018 của bộ này về việc chấp hành pháp luật về thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mumuso Việt Nam; xét trên báo cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc rà soát, kiểm tra tại các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh tương tự Mumuso, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng để thắt chặt công tác quản lý. Cụ thể:

Giao Vụ Thị trường trong nước chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu rà soát, đánh giá các bất cập của chính sách pháp luật quản lý hiện hành đối với mô hình kinh doanh theo chuỗi. Đơn vị này phải nghiên cứu, đề xuất với bộ và các cấp có thẩm quyền các chính sách pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của mô hình kinh doanh theo chuỗi tương tự như Mumuso Việt Nam. 

mumuso
Cục Canh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phải khẩn trương điều tra và xử lý hành vi vi phạm luật Cạnh tranh tại Mumuso theo quy định.

 Đối với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương yêu cầu khẩn trương điều tra và xử lý hành vi vi phạm luật Cạnh tranh tại Mumuso theo quy định. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động tuân thủ pháp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của một số doanh nghiệp có mô hình kinh doanh tương tự và tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức tiêu dùng của người dân

Đối với Cục Quản lý thị trường, bộ cũng yêu cầu khẩn trương tiến hành thủ tục xử lý hành vi vi phạm hành chính đối với Mumuso và công khai kết quả xử lý. Đồng thời, cục này phải chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường rà soát, kiểm tra hoạt động các chuỗi cửa hàng kinh doanh theo mô hình này trên phạm vi cả nước và kịp thời báo cáo lãnh đạo bộ phương án xử lý khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động của các doanh nghiệp.                                                                                                                                        

                                                                               Dương Nhung