Buộc thôi học đối với sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ tư?

(NTD) - Bộ GD&ĐT lấy ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy. Theo đó, sinh viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học?

Nếu vi phạm lần đầu tiên trong cả khóa học sẽ bị khiển trách và lần thứ 2, 3 sẽ chịu hình thức kỷ luật tương ứng là cảnh cáo hoặc đình chỉ học có thời hạn; ngoài ra, nếu sinh viên hoạt động chứa chấp, môi giới mại dâm sẽ chịu hình thức xử lý là buộc thôi học ngay lần đầu tiên bị phát hiện.

Dự thảo cũng quy định mức phạt đối với nhiều hành vi khác, trong đó việc uống rượu bia trong giờ học, say rượu bia khi đến lớp; tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của pháp luật; tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép hay đánh bạc dưới mọi hình thức thì mức độ xử lý cũng tương tự như… hoạt động mại dâm.

Có nghĩa là sinh viên khi vi phạm các điều trên lần thứ nhất sẽ bị khiển trách; lần thứ 2, 3 sẽ lần lượt bị các mức phạt tương ứng là cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn; đối với lần vi phạm thứ tư sẽ bị buộc thôi học.

Đối với trường hợp sinh viên đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy; xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân; xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước trên mạng internet sẽ tùy mức độ để xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Đặc biệt, nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Khung xử lý này được Bộ GD&ĐT đặt ra kèm theo dự thảo thông tư về quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp.

Dự thảo đang trong thời hạn lấy ý kiến góp ý đến ngày 26/11.

Văn Nguyễn