Các cảng vụ hàng hải sẽ được để lại 50% tiền phí

(NTD) - Bộ Tài chính cho biết, từ 1/3/2020, các cảng vụ hàng hải sẽ được để lại 50% tiền phí

Cục Hàng hải Việt Nam vừa cho biết, theo Thông tư 90/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC và Thông tư 17/2017/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải, biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải. Theo đó, Bộ Tài chính đã điều chỉnh định mức tiền phí các cảng vụ hàng hải được giữ lại.

Hàng hải 2
 Các cảng vụ hàng hải sẽ được để lại 50% tiền phí thu được để trang trải chi phí theo quy định 

Cụ thể, từ 1/3/2020 (thời điểm Thông tư 90/TT-BTC có hiệu lực), các cảng vụ hàng hải sẽ được để lại 50% tiền phí thu được để trang trải chi phí theo quy định (giảm từ 57% xuống 50%),  50% tiền phí thu được còn lại sẽ nộp vào ngân sách Trung ương.

Theo đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, số tiền phí để lại sẽ được quản lý, chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn; chi bảo hộ lao động hoặc đồng phục theo chế độ quy định; chi quản lý, vận hành thường xuyên phục vụ hoạt động của hệ thống giám sát, điều khiển tàu thuyền đảm bảo an toàn hàng hải trên luồng hàng hải; chi phí hoạt động phục vụ công tác cải cách hành chính tại cảng biển thuộc nhiệm vụ của cảng vụ.

Khoản phí giữ lại sẽ sử dụng chi nhiệm vụ như: Bảo trì, bảo dường, sửa chữa hệ thống VTS (Hệ thống kiểm soát lưu thông trên biển) và trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải; chi thuê trụ sở, đại diện cảng vụ hàng hải, bến ca nô, bến tàu công vụ, chi cho công tác tìm kiếm cứu nạn; điều tra tai nạn hàng hải; chi xử lý công việc có liên quan đến phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biến,…

Chi Lê