Các ngân hàng không được mua trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

(NTD) - Nhận thấy một số khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản, để tránh rủi ro, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cảnh báo và yêu cầu các ngân hàng không được mua trái phiếu các doanh nghiệp này.

Mới đây NHNN có công văn nhắc nhở các ngân hàng kiểm soát rủi ro trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt lĩnh vực bất động sản.

ĐLGL - Tân Thuận Tây 3.3
NHNN yêu cầu các ngân hàng không được mua trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Ảnh: TL

Theo NHNN, số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của một số ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản và tiếp tục tăng, đặc biệt số dư đầu tư trái phiếu vào lĩnh vực xây dựng, bất động sản lớn. Hiện thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, chưa phục hồi vững chắc. Bên cạnh đó, một số ngân hàng còn đầu tư trái phiếu với mục đích khác ở mức cao và biến động lớn, khó kiểm soát; tiếp tục đầu tư trái phiếu với mục đích cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành trong năm 2019.

Do đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng không được mua trái phiếu doanh nghiệp trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp phát hành theo đúng quy định. Ngân hàng kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư trái phiếu có mục đích đầu tư vào các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc tăng quy mô vốn của tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để hạn chế rủi ro.

Chi Lê