Cần có hình thức kỷ luật cá nhân vi phạm trong công tác tuyển dụng

(NTD) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xem xét có hình thức kỷ luật đối với cá nhân vi phạm luật trong công tác tuyển dụng và báo cáo trước ngày 30/4.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét có hình thức kỷ luật đối với cá nhân vi phạm pháp luật trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4.

bổ nhiệm
Cá nhân vi phạm kỷ luật trong tuyển dụng cần có hình thức kỷ luật. Ảnh: Báo Đất Việt

Đối với Bộ Nội vụ cần tăng cường thanh tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh tiêu cực, vi phạm trong công tác quản lý cán bộ; rà soát các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng cán bộ.

Cần khắc phục bất cập trong công tác quản lý cán bộ, công chức trong thời gian qua và lưu ý những vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà của người có chức vụ, quyền hạn. 

Xuyến Chi (T/h)