Cần làm rõ nguyên nhân số doanh nghiệp "khai tử" tăng mạnh

(NTD) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề liên quan đến việc số doanh nghiệp "khai tử" tăng mạnh.

10congtytotovietnam_640x436
Cần tìm hiểu, xử lý các vấn đề doanh nghiệp giải thể tăng mạnh.

Trước đó, các trang thông tin báo chí đã từng phản ánh về vấn đề các doanh nghiệp khai tử tăng mạnh xuất phát từ nhiều nguyên nhân điều kiện kinh doanh khó khăn. Bên cạnh đó lượng doanh nghiệp khai tử tăng mạnh còn xuất phát từ các nguyên nhân quyền hành xử của cơ quan thực thi ảnh hưởng đến chi phí phát sinh làm khó doanh nghiệp,…

Để giải quyết vấn đề, Văn phòng chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu làm rõ hiện tượng này. Ngoài vấn đề theo dõi tình hình vụ việc, văn bản của Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

6 tháng đầu năm nay, cả nước có 61.276 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 12,4% về số lượng doanh nghiệp) nhưng bên cạnh đó cũng có đến 37.907 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước), 5.443 doanh nghiệp giải thể (giảm 1,2% so với cùng kỳ).

Thuận Phong (t/h)