Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp đối với Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam

(NTD) - Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) cho biết, căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục CT&BVNTD thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam:

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam có chỉ trụ sở chính: Tầng 7 số 6 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Địa chỉ cũ: Nhà A50 Phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội).  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Bà Trần Ngọc Thư - Chức vụ: Giám đốc.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 018/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục CT&BVNTD) – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 27 tháng 01 năm 2015, sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 ngày 07 tháng 11 năm 2017.

Cục CT&BVNTD cho biết, Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do doanh nghiệp đã tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

1_28512
Ảnh minh họa.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương đăng tải thông tin nêu trên, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

Trước đó, ngày 13/8/2018, Cục CT&BVNTD đã có thông báo số 414/TB-QLCT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam.

Ngọc An