Chuyển đổi cơ quan chủ quản 2 trường đại học

(NTD) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chuyển đổi cơ quan chủ quản của Trường Việt - Đức và Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

 Theo quyết định này, Trường ĐH Việt - Đức chuyển từ Bộ GD-ĐT về trực thuộc ĐHQG TPHCM.

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ Bộ GD-ĐT về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

1_45094
 Ảnh minh họa

Trường ĐH Việt - Đức là cơ sở giáo dục ĐH công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của BGD-ĐT và sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Bình Dương.

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ GD-ĐT và sự quản lý về lãnh thổ của UBND thành phố Hà Nội.

Bộ GD-ĐT, ĐHQG TPHCM, Trường ĐH Việt - Đức thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng (kể cả dự án đầu tư xây dựng) Trường ĐH Việt - Đức từ Bộ GD-ĐT về ĐHQG TPHCM;

Bộ GD-ĐT, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng (kể cả dự án đầu tư xây dựng) Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ Bộ GD-ĐT về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

PV