Công bố đường dây nóng tố giác sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

(NTD) - Trước tình trạng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là nạn sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác, phản hồi của nhân dân về các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, các hành vi sử dụng, sản xuất, kinh doanh các chất cấm trong chăn nuôi (salbutamol, clenbiterol, vàng ô…).

(27-2-2016) - CONG BO DUONG DAY NONG TO GIAC CHAT
 

Khi phát hiện các hành vi nêu trên, các cá nhân đơn vị có thể liên hệ đường dây nóng theo số điện thoại: 08042526, hoặc gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: thongtinvipham@mard.gov.vn, hoặc liên hệ trực tiếp với thanh tra Bộ NN-PTNT.

Tổ chức, cá nhân khi cung cấp thông tin tố giác về dấu hiệu, hành vi vi phạm sản phẩm sẽ được giữ kín danh tính theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra đối với các nguồn tin chính xác, Bộ NN-PTNN sẽ chi thưởng theo quy định.

Người tiêu dùng mạnh dạn sử dụng đường dây nóng.

 Anh Tín