Công ty Agrexport Hà Nội sai phạm hàng loạt

(NTD) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra nhiều vi phạm trong việc xác định giá bán và tổ chức bán đấu giá Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội (Công ty Agrexport Hà Nội) có trụ sở nằm tại vị trí khu “đất vàng” số 6 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Hàng loạt sai phạm

Tháng 5/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) đã thành lập Ban Đổi mới và phát triển Công ty Agrexport Hà Nội. Sau 996 lần phát giá, trả giá, kết quả ông Nguyễn Quý Thịnh ở Hà Nội trúng đấu giá với giá 245 tỷ đồng. Theo TTCP, quá trình tiến hành các thủ tục bán Công ty Agrexport Hà Nội đã được Bộ NN-PTNT, Công ty Agrexport Hà Nội thực hiện không đúng, dẫn tới nhiều sai phạm.

Về giá trị quyền sử dụng đất, Công ty Agrexport Hà Nội chưa hoàn tất thủ tục chuyển diện tích 24.690m2 đất được Nhà nước giao sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm và chưa hoàn tất thủ tục về đất đai đối với diện tích đất công ty mua, nhận chuyển nhượng là 348m2.

Theo kết luận, trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (30/6/2015), Công ty Agrexport Hà Nội không hoàn tất thủ tục chuyển sang thuê đất và hoàn tất thủ tục về nhà, đất đã mua, nhận chuyển nhượng theo quy định, để báo cáo Bộ NN-PTNT và cơ quan quản lý nhà đất của TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP.HCM, tỉnh Bắc Giang. Đối với diện tích đất nêu trên, chưa xác định được giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp, từ đó xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không chính xác. Trách nhiệm thuộc về Công ty Agrexport Hà Nội.

Văn bản này xác định việc xây dựng và phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty Agrexport Hà Nội trong hồ sơ bán doanh nghiệp là thiếu cơ sở. Trách nhiệm thuộc về Bộ NN-PTNT, trong đó có phần trách nhiệm của UBND các địa phương trong việc chưa nghiêm túc thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg nên phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Công ty Agrexport Hà Nội đến nay chưa hoàn thành.

Cơ quan thanh tra cũng xác định, trong việc định giá trị nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, qua kiểm tra phát hiện có 12/34 hạng mục tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc tại Chi nhánh Hải Phòng, Bắc Giang, Xí nghiệp Vĩnh Hòa - Bình Dương. Trong việc này công ty tư vấn áp dụng suất đầu tư để xác định nguyên giá tài sản cố định chưa phù hợp cho từng loại công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, làm giảm nguyên giá tài sản cố định hơn 7,5 tỷ đồng, giảm giá trị còn lại của tài sản là gần 2,5 tỷ đồng đồng, dẫn đến giá trị doanh nghiệp giảm gần 2,4 tỷ đồng. Từ đó, xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không đúng…

Mặt khác, công ty tư vấn cũng tính trùng tài sản tại nhà máy Bắc Giang khi xác định 2 lần nhà sản xuất, nhà xưởng với diện tích 1.080m2, làm tăng không đúng giá trị tài sản doanh nghiệp. Đơn vị này cũng áp dụng không đúng tỷ giá quy đổi khoản vốn góp liên doanh, tiền gửi là ngoại tệ làm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tăng không đúng trên 81 tỷ đồng, dẫn đến kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tăng sai từ đó xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không đúng.

Theo kết luận thanh tra, Công ty Agrexport Hà Nội có một số khoản công nợ không có biên bản đối chiếu công nợ với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; khoản công nợ thiếu hợp đồng, không có biên bản đối chiếu công nợ… chỉ có cam kết trả nợ của cá nhân hoặc chứng từ phát sinh nợ với số tiền 643 triệu đồng. Công ty Agrexport Hà Nội chưa xử lý các khoản công nợ trên theo quy định, dẫn đến chưa phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2015. Từ đó, xác định giá khởi điểm bán doanh nghiệp không đúng.

Theo TTCP, trách nhiệm về những sai sót nêu trên thuộc về Công ty Agrexport Hà Nội và Cty TTHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

1543217412-ttcp-chi-ra-nhieu-vi-pham-trong-viec-di
Vị trí của Công ty Agrexport Hà Nội tại khu "đất vàng" Hà Nội.

Kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan

Căn cứ kết luận thanh tra, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế, chính sách xác định lợi thế, quyền sử dụng đất, nhằm xác định đầy đủ, chính xác giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước, tránh thất thoát vốn, tài sản Nhà nước. Giao Bộ NN-PTNT chỉ đạo, xử lý, giải quyết dứt điểm đối với các vấn đề liên quan việc dừng thực hiện bán đấu giá Công ty Agrexport Hà Nội theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, Bộ NN-PTNT khẩn trương, xem xét để tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp đối với Công ty Agrexport Hà Nội theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương, Bắc Giang trong việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Công ty Agrexport Hà Nội; chỉ đạo Công ty Agrexport Hà Nội khẩn trương hoàn tất thủ tục chuyển diện tích 24.690m2 đất được Nhà nước giao sang hình thức thuê đất trả tiền hằng năm và hoàn tất thủ tục nhà, đất công ty đã mua, nhận chuyển nhượng là 348m2 theo quy định; Kiểm tra, rà soát, theo dõi chính xác, đầy đủ vốn, tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc, xử lý các khoản nợ phải thu, phải trả… theo quy định pháp luật; xác định giá trị doanh nghiệp để tái cơ cấu, sắp xếp phải tính toán chính xác, đầy đủ tài sản, vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp, không để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm.

Về xử lý trách nhiệm, Bộ NN-PTNT, Ban Ðổi mới và phát triển Công ty Agrexport Hà Nội và Công ty Agrexport Hà Nội tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các cá nhân, đơn vị đã có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra. Ðối với UBND các tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Bắc Giang, Bình Dương): Theo thẩm quyền, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị có liên quan đến thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra…

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đồng ý các nội dung báo cáo và kiến nghị của TTCP về những sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

47317651_2495206544039359_8580962272174669824_n
Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về sự việc.

Minh Việt

_NTD_So 493-494_iN_Page_35