Công ty nông nghiệp của bầu Đức bị phạt 255 triệu đồng

(NTD) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 255 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG). Đây là công ty do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT.

HNG bị UBCKNN phạt 255 triệu đồng cho 3 lỗi, cụ thể: Phạt tiền HNG 85.000.000 do không công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2512/16/NQHĐQT-HAGL.Agrico ngày 25/12/2015 thông qua việc mua phần vốn góp tại Công ty Đông Dương; công bố thông tin không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý 4/2015 và giải trình biến động lợi nhuận quý 4/2015, BCTC riêng và hợp nhất năm 2015 kiểm toán và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2015 trước và sau kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2015, BCTC riêng và hợp nhất quý 2/2016, BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2016 và giải trình kết quả kinh doanh quý 4/2016, BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 kiểm toán, Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2016 trước và sau kiểm toán và giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ; BCTC riêng và hợp nhất quý 1/2017, Công văn thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức họp ngày 15/9/2016 và Báo cáo thường niên năm 2016. Phạt tiền HNG 85.000.000 đồng do HNG công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 tại BCTC riêng quý 4/2016 là 209,17 tỷ đồng, tại BCTC riêng năm 2016 kiểm toán là 106,002 tỷ đồng; nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chênh lệch số liệu là do công ty không thực hiện trích lập dự phòng khoản lỗ công ty con tại BCTC riêng quý 4/2016 theo quy định pháp luật.

5b4021105dbo_hng_ngmu
Trang trại bò thuộc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Phạt tiền HNG 85.000.000 đồng do công ty báo cáo UBCKNN không chính xác tại văn bản số 1006/17/CV-HAGL Agrico ngày 10/6/2017 về thời điểm chuyển tiền mua cổ phần Công ty Đông Dương.

Như vậy, HNG bị phạt tổng cộng 255 triệu đồng. Đặc biệt, công ty buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin không chính xác đã nêu trên.

Vừa qua, đại hội đồng cổ đông HNG vừa thông qua quyết định chào bán 149,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (trong khi cổ phiếu HNG đang giao dịch trên thị trường chứng khoán 9.550 đồng/cổ phiếu).

Cụ thể, HNG bán 30 triệu cổ phiếu để huy đồng vốn bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Bán 119,7 triệu cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ vay thành vốn cổ phần cho Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai (50 triệu cổ phiếu), Nguyễn Thanh Quang (23.233.500 cổ phiếu), Nguyễn Mạnh Hùng (23.233.000 cổ phiếu) và Vũ Thị Thúy Hương (23.233.500 cổ phiếu).

Nếu đợt phát hành này thành công, vốn cổ phần HNG tăng thêm 1.470 tỷ đồng lên 9.168 tỷ đồng.

An Nhiên