Thứ 3, 20/5/2020 12:30 (GMT + 7)

Thông tin tòa soạn

Liên hệ quảng cáo

Hà Nội 34°C /57%

Bộ Tài chính đề nghị VICEM thu hồi các khoản nợ cho các công ty con vay

Bộ Tài chính đề nghị VICEM thu hồi các khoản nợ cho các công ty con vay

Tài chính - Bảo hiểm 16/10/2020, 08:13

(CL&CS) - Khoản nợ mà Bộ Tài chính đề nghị VICEM thu hồi là 2.242 tỷ đồng, trong đó Công ty Xi măng Tam Điệp là 700 tỷ đồng, CTCP Xi măng Hạ Long 100 tỷ đồng và Sông Thao là 288 tỷ đồng.