Đà Nẵng: Kỷ luật cán bộ tham mưu chỉ định thầu và bố trí xe doanh nghiệp tặng

(NTD) - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa tiến hành kỳ họp thứ 19 xem xét, kỷ luật 3 cán bộ sai phạm trong việc chỉ định thầu và bố trí xe do doanh nghiệp trao tặng cho lãnh đạo Thành ủy.

hieu
Ông Đoàn Xuân Hiếu- Chánh Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng (Website Đảng Bộ ĐN)

Theo đó, Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng xem xét, thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đoàn Xuân Hiếu, Ủy viên Đảng đoàn HĐND, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan HĐND, Chánh Văn phòng HĐND thành phố Đà Nẵng.

Ông Hiếu đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với công trình Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố, vi phạm Luật Đấu thầu 2013.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Võ Văn Phụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã có khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với 3 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, vi phạm Luật Đấu thầu 2013.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, do ông Hải đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy bố trí xe doanh nghiệp tặng có chủng loại, giá trị vượt tiêu chuẩn, chức danh theo quy định để phục vụ công tác của Lãnh đạo Thành ủy, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 Minh Hằng