Đà Nẵng: Mở lại bộ phận một cửa kèm các biện pháp phòng dịch

(CLCS) - Ngày 20/4, Bộ phận một cửa ở Đà Nẵng hoạt động trở lại, tiến hành tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

da-nang-mo-lai-bo-phan-mot-cua-tu-hom-nay-20-4_tjs
Đà Nẵng mở lại bộ phận một cửa kèm các biện pháp phòng dịch

Việc mở lại Bộ phận một cửa trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 được tổ chức theo nguyên tắc bố trí luân phiên công chức, viên chức làm việc để hướng dẫn, thông tin và bảo đảm xử lý kịp thời các yêu cầu của tổ chức, cá nhân, DN đến liên hệ công tác.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tuyệt đối không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tình hình dịch để gây khó khăn hoặc không thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, bộ phận một cửa các cấp đảm bảo thực hiện thông suốt, hiệu quả việc tiếp nhận và kịp thời xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống Covid-19 khi tổ chức cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân giải quyết nhu cầu về thủ tục hành chính.

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận này phải đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào làm việc và giữ khoảng cách phù hợp khi giao tiếp với đại diện tổ chức, cá nhân.

Đối với các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, phường, xã, yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ lưu ý các cơ quan, đơn vị ưu tiên tiếp nhận và tập trung giải quyết thủ tục hành chính: Hộ tịch, công chứng, chứng thực hợp đồng, các thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đồng thời nghiên cứu giải pháp hỗ trợ đối tượng yếu thế (người già, người tàn tật) có nhu cầu về thủ tục hành chính.

Cùng với việc mở lại Bộ phận một cửa, Đà Nẵng khuyến khích các tổ chức, cá nhân, DN tiếp tục sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn/

UBND TP Đà Nẵng giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu cách thức kiểm soát số lượng người trong mỗi lượt vào thực hiện giao dịch tại bộ phận một cửa TP

Trước đó, ngày 2/4 UBND Đà Nẵng có thông báo số 26/TB-UBND về việc dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hành chính trên địa bàn. Người dân thay vì đến bộ phận 1 cửa, có thể ngồi tại nhà làm dịch vụ công trực tuyến.

 Thế Sơn