Đại học Ngân hàng TP.HCM xét tuyển từ 15,5 đến 17 điểm

(NTD) - Chiều 14/4, Đại học Ngân hàng TP. HCM đã chính thức công bố điểm sàn xét tuyển các ngành từ 15,5 đến 17 điểm.

Cụ thể: Nhóm ngành kinh tế - kinh doanh nhận hồ sơ từ 17 điểm trở lên. Đối với các nghành tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh và kinh tế quốc tế: Xét tuyển 1.680 chỉ tiêu.

Ngành ngôn ngữ Anh nhận hồ sơ từ 17 điểm trở lên, chỉ tiêu tuyển là 150.

Ngành luật kinh tế nhận hồ sơ từ 15,5 điểm trở lên, chỉ tiêu tuyển 100.

n
 Đại học Ngân hàng TP. HCM xét tuyển từ 15,5 đến 17 điểm (Ảnh: Minh họa).

Ngành hệ thống thông tin quản lý xét tuyển từ 15,5 điểm trở lên, chỉ tiêu năm nay là 120. Chương trình chất lượng cao cũng nhận hồ sơ từ 17 điểm trở lên, chỉ tiêu tuyển là 400. Cụ thể gồm các ngành: tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh.

B.M