Đầu năm 2015, gần 11.000 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động

(NTD) - Tình hình kinh tế có vẻ vẫn chưa khả quan khi ngay trong đầu năm 2015 có tới gần 11.000 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động.

Số liệu trên lấy nguồn theo Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng Một của Tổng cục Thống kê, hoạt động kinh doanh của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa qua được giai đoạn khó khăn, trong tháng có tới 993 doanh nghiệp giải thể. Phần lớn trong số này là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Số liệu báo cáo cũng cho biết số doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động lên tới 9.772 doanh nghiệp, tăng 22,9%, so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 3367 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 6405 doanh nghiệp (DN) ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký).

0-2cbc8

Thành lập 6867 doanh nghiệp mới nhưng giảm 27,5% số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, trong tháng cả nước cũng có 6867 DN thành lập mới với số vốn đăng ký 31,7 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm 2014 về số DN, song giảm 27,5% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp trong tháng đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 103, 5 nghìn người và giảm 7,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, một số ngành, lĩnh vực hoạt động có sự gia tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm trước là dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 147,6%, giáo dục và đào tạo tăng 44,9%, kinh doanh bất động sản tăng 41,9%.

Một số ngành, lĩnh vực hoạt động có sự gia tăng về DN thành lập mới so với cùng kỳ năm trước: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 147,6%; giáo dục và đào tạo tăng 44,9%; kinh doanh bất động sản tăng 41,9%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 30,8%.

Một số ngành có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2014: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 42,9%; sản xuất, phân phối điện, nước, ga giảm 36,9%; khai khoáng giảm 19%; bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy giảm 14,6%.

Đáng chú ý, trong tháng cũng có 2.872 DN quay trở lại hoạt động.

Thông tin thêm về kinh doanh độc giả có thể đọc tại đây.

PV