Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước

(CL&CS) - Một trong các nguyên nhân dẫn đến tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn bị chậm lại hiện nay là do sự bùng phát của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, trong đó có việc triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn và hoạt động của thị trường chứng khoán.

Cổ phần hóa, thoái vốn còn chậm

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm 2020, có 10 doanh nghiệp có giá trị 260 tỷ đồng thực hiện thoái vốn đã thu về 678 tỷ đồng thuộc danh mục phải thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017).

Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến tháng 8/2020 đã thoái 25.634 tỷ đồng vốn nhà nước, thu về 172.877 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn nhà nước tại 102 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/82017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.964 tỷ đồng, thu về 9.643 tỷ đồng từ thoái vốn.

Thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg: Đã thoái 3.785 tỷ đồng vốn nhà nước, thu về 110.392 tỷ đồng.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.884 tỷ đồng, thu về 52.841 tỷ đồng.

unnamed

Một trong các nguyên nhân dẫn đến tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn bị chậm lại hiện nay là do sự bùng phát của dịch Covid-19.

Về tình hình cổ phần hóa, trong 8 tháng năm 2020, Cục Tài chính doanh nghiệp nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa của 06 doanh nghiệp, trong đó có 01 doanh nghiệp thuộc kế hoạch cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương.

Lũy kế giai đoạn 2016 đến tháng 8/2020, đã có 177 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.503 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 207.116 tỷ đồng. Tuy nhiên trong 177 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chỉ có 37/128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% kế hoạch).

Số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch 4 tháng còn lại của năm 2020 là 91 doanh nghiệp (trong đó triển khai xác định và công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là 90 doanh nghiệp).

Theo Bộ Tài chính, một trong các nguyên nhân dẫn đến tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn bị chậm lại hiện nay là do sự bùng phát của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, trong đó có việc triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn và hoạt động của thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, đối tượng cổ phần hoá, thoái vốn trong giai đoạn này bao gồm một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn, có tình hình tài chính phức tạp, phạm vi hoạt động rộng, sở hữu nhiều đất đai tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước nên việc xử lý tài chính, phê duyệt phương án sử dụng đất; xác định, kiểm toán giá trị doanh nghiệp, bán cổ phần lần đầu... gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài.

Muốn đẩy nhanh cổ phần hóa, thoái vốn cần phải vào cuộc đồng bộ

Chia sẻ mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, việc cổ phần hoá thuộc trách nhiệm nhiều bộ ngành, trong đó có Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Năm 2020 tiến trình thoái vốn chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có dịch Covid-19. Quan điểm của Bộ Tài chính là luôn thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Tài chính đã xây dựng các cơ chế chính sách tài chính, bảo đảm triển khai thuận lợi việc cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng xây dựng các cơ chế chính sách phát triển thị trường chứng khoán , bảo đảm sau khi cổ phần hoá các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, bảo đảm công khai minh bạch trong quá trình cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước.

Về phía Bộ Công thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng khẳng định, Bộ Công Thương luôn quan tâm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc thoái vốn, cổ phần hoá các DNNN trong thẩm quyền chức năng của Bộ.

Quan điểm là cần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc thoái vốn, nhưng cần tính toán kỹ về phương án, chọn thời điểm phù hợp để mang lại lợi ích cao nhất cho Nhà nước chứ không phải chỉ thực hiện thoái vốn càng nhanh càng tốt.

Bộ Công Thương khẳng định luôn quan tâm, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc thoái vốn nhưng khi thực hiện thoái vốn phải bảo đảm tính công khai minh bạch, mang lại lợi ích cao nhất cho Nhà nước.

Vy Vy