Đề nghị tăng thu hơn 5. 000 tỷ đồng đối với các doanh nghiệp VNPT, Satra, Resco

(NTD) – Theo công bố mới đây của báo cáo kết quả Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho thấy, Đa số các doanh nghiệp nhà nước được kiểm toán đều có sai sót trong việc hạch toán, kê khai nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đề nghị tăng thu bổ sung vào ngân sách từ các doanh nghiệp nhà nước: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) và Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco).

Cụ thể, nguồn bổ sung vào NSNN được kiến nghị như sau: VNPT: 2.054 tỷ đồng, Satra: 1.755 tỷ đồng, Resco: 1.264 tỷ đồng. Ước tính 3 doanh nghiệp này sẽ phải nộp thêm vào ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng.

vt
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Bên cạnh đó, có một số đơn vị chưa kê khai và nộp NSNN các khoản thu cổ phần hóa theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5984/BTC - TCDN ngày 05/5/2016. Chẳng hạn, Resco có 1.233,99 tỷ đồng; Satra 1.691,43 tỷ đồng là các khoản thu cổ phần chưa nộp NSNN.

KTNN xác định số phải nộp vào NSNN tăng thêm 11.364 tỷ đồng nếu tính chung tất cả các doanh nghiệp và đơn vị được kiểm toán.

Đáng chú ý, sau khi qua kiểm tra và đối chiếu 1.653 người nộp thuế, KTNN kiến nghị các khoản phải nộp NSNN tăng thêm 2.050 tỷ đồng.

Theo báo cáo, KTNN cũng chỉ ra tình trạng chậm nộp phí, thuế đã thu vào NSNN của một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bùi My