Địa ốc Hoàng Quân bị UBCKNN xử phạt 170 triệu đồng

(NTD) - Công ty Cổ phần tư vấn - thương mại - dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Địa ốc Hoàng Quân) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính 170 triệu đồng.

Cụ thể, UBCKNN phạt Địa ốc Hoàng Quân 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác.

Tại thời điểm 31/12/2016, Địa ốc Hoàng Quân còn tồn tại khoản cho vay đối với các tổ chức có liên quan tới Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Trương Anh Tuấn và Phó Tổng Giám đốc Phạm Minh, Phó Tổng Giám đốc Vũ Trọng Đắc khi chưa được Đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua.

Các công ty liên quan tới Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Trương Anh Tuấn gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cảng Bình Minh, Công ty TNHH Địa ốc Hoàng Quân Nha Trang, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê kông, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Bình Thuận, Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Hoàng Quân.

Tổ chức có liên quan tới Phó Tổng Giám đốc Phạm Minh là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Nhà Bảo Linh.

Còn Phó Tổng Giám đốc Vũ Trọng Đắc liên quan tới Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Quân, Công ty TNHH Dịch vụ và Quản lý cao ốc Hoàng Quân.

Ngoài ra, Địa ốc Hoàng Quân còn bị UBCKNN phạt 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016 và báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016.

Số liệu của các khoản mục sai lệnh gồm: Phải thu ngắn hạn khách hàng, Phải thu dài hạn khác, Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2016 và khoản mục Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Địa ốc Hoàng Quân đạt doanh thu thuần 575 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng, lần lượt giảm 44% và 22% so với cùng năm trước. Với kết quả này, doanh thu và lợi nhuận của Địa ốc Hoàng Quân chỉ mới đạt 28,8% và 26,1% kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

Với kết quả kinh doanh vô cùng khó khăn cùng tình hình quản trị yếu kém đã khiến cổ phiếu HQC của Địa ốc Hoàng Quân ngày càng rời xa mệnh giá. Đóng cửa ngày 30/11, cổ phiếu HQC chỉ còn 2.760 đồng/cổ phiếu, trở thành một trong những cổ phiếu ngành bất động sản có giá thấp nhất thị trường.

 Nguyễn Như