Điều kiện hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

(NTD) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, các trường hợp tạm dừng hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

mien thue
Ảnh minh họa.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận

Để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các cửa hàng miễn thuế phải đáp ứng các điều kiện về vị trí đặt hàng trong khu vực cách ly. Bên cạnh đó, phải có phần mềm đáp ứng các tiêu chí về quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu và hàng tồn giữ, đáp ứng yêu cầu về sao lưu và kết xuất dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo.

Đồng thời, phải có hệ thống camera quan sát các vị trí trong kho chứa hàng, cửa hàng miễn thuế vào tất cả các thời điểm trong ngày. Dữ liệu về hình ảnh camera được lưu giữ tối thiểu 12 tháng và hệ thống camrea được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.

Các trường hợp tạm dừng hoạt động

Tạm dừng hoạt động kinh doanh theo đề nghị tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp và các trường hợp thuộc đối tượng thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế. Thời gian tạm dừng không quá 6 tháng kể từ ngày thông báo.

Cơ quan hải quan thực hiện giám sát lượng hàng tồn tại cửa hàng, kho chứa hàng miễn thuế trong thời gian tạm dừng hoạt động. Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế chịu trách nhiệm bảo đảm nguyên trạng hàng hóa tại cửa hàng, kho chứa hàng miễn thuế, nếu doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động trở lại thì thông báo bằng văn bản cho Cục hải quan tỉnh, thành phố.

Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các doanh nghiệp không đi vào hoạt động quá 6 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận, các cửa hàng miễn thuế; kho chứa hàng miễn thuế không duy trì các điều kiện theo quy định, các doanh nghiệp 3 lần vi phạm hành chính về hải quan trong vòng 12 tháng và quá thời hạn tạm dừng hoạt động quy định.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

 Hà Ngân

 

NTD So 58 (242)_Page_16