Gần 19.000 doanh nghiệp phá sản, giải thể trong quý I

(NTD) - Quý I/2015 số doanh nghiệp giải thể giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước...

Theo Cục Quản lý và Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong quý I, cả nước có 19.049 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 111.218 tỷ đồng, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 13,5% về số vốn đăng ký so với quý I/2014.

Cũng trong 3 tháng đầu năm, có 4.741 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng thêm 172.918 tỷ đồng vốn. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế quý này là 284.136 tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong quý I là 265.167 lao động, tăng 3,6% so với cùng kỳ 2014.

data

Doanh nghiệp dừng hoạt động giảm, thành lập doanh nghiệp có số vốn tăng so với cùng kỳ 2014

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong quý I/2015 đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới là 265 nghìn lao động, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu doanh nghiệp đăng ký theo lĩnh vực hoạt động, có những ngành có xu hướng tốt lên như: Nghệ thuật, vui chơi, giải trí (127,1%); kinh doanh bất động sản (48,5%); nông lâm nghiệp và thủy sản (36,4%)…

Tuy nhiên, vẫn còn một số ngành có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2014 như: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, sản xuất phân phối điện, nước, ga…

Tin tức mới nhất về kinh doanh độc giả có thể đọc tại đây.

Cao Phong