Hapro sẽ có giá khởi điểm 12.800 đồng/1 cổ phần

(NTD) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội. Theo đó, Hapro sẽ có giá khởi điểm 12.800 đồng/1 cổ phần.

  Hình thức cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội là kết hợp hình thức bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm để tăng vốn điều lệ.

 Vốn điều lệ của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần (Hapro) là 2.200 tỷ đồng với 220 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

 Về cơ cấu vốn điều lệ, Nhà nước không nắm giữ cổ phần; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.074.000 cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ; 75.926.000 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 34,51% vốn điều lệ; 143 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 65% vốn điều lệ. Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Hapro là 12.800 đồng/1 cổ phần.

2
CPH- Hapro sẽ có giá khởi điểm 12.800 đồng/1 cổ phần

 Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ và làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước khi không bán hết cổ phần theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 Hapro thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất; giải quyết các tồn tại về nhà, đất (nếu có) trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

 Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 630 người, tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 550 người; tổng số lao động dôi dư là 80 người (trong đó có 79 người lao động dôi dư sắp xếp theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2017 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và 1 viên chức tinh giảm theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế).

 Sau CPH Sabeco: Tiền thu về có thể đạt 9 tỷ USD

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, việc thoái vốn nhà nước ở Sabeco tuân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng: công khai minh bạch, không được thất thoát vốn nhà nước, không có lợi ích nhóm.

Theo Thứ trưởng, ban đầu số vốn định thoái tương đương 53,59% tổng số vốn của Sabeco do vốn nhà nước ở đây chiếm 88,59%. Việc bán đi 53,59% tương đương 343 triệu cổ phiếu, ước thu 5 tỷ USD.

Tuy nhiên, khi chào cổ phiếu ngày 29/11 giá cổ phiếu đã là 320.000 đồng/cổ phiếu sau đấy đã tăng lên 329.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 30/11 và đến khi chốt phiên giao dịch hôm nay là 330.000 đồng/cổ phiếu.

 “Giá trị tính theo ngày hôm nay thì việc thoái vốn có thể lên đến 9 tỷ USD”, Thứ trưởng cho biết.

Đức Nguyễn