Học giả Việt Nam xuất sắc giành học bổng Endeavour của Úc niên khóa 2018

(NTD) – Ngày 24/11, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Australia công bố kết quả Chương trình Học bổng Endeavour ngắn và dài hạn niên khóa 2018. Theo đó, trong số 65 quốc gia được nhận học bổng Endeavour năm nay, Việt Nam đã xuất sắc giành 13 học bổng tiến sĩ, xếp thứ nhất trong số các quốc gia về số lượng học bổng này đồng thời nhận tổng số 41 học bổng các loại, xếp thứ 2 trong các quốc gia.

Chị Đặng Diễm Quỳnh - Học viên Học bổng Endeavour
Chị Đặng Diễm Quỳnh (khăn xanh) - Học viên Học bổng Endeavour Úc năm 2011 (ảnh Đại sứ quán Úc cung cấp)

Học bổng Endeavour là học bổng có tính cạnh tranh quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển tri thức, liên kết giáo dục và các mối quan hệ lâu dài giữa Australia và các nước láng giềng. Endeavour bao gồm các học bổng về giáo dục đào tạo nghề, phát triển chuyên môn, nghiên cứu ngắn hạn và sau đại học (bậc thạc sĩ và tiến sĩ).

Trong công bố kết quả chương trình học bổng niên khóa 2018, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Australia, ông Simon Birmingham khẳng định: “Chương trình này sẽ tạo cơ hội cho các sinh viên và nghiên cứu sinh có những trải nghiệm học tập thực tế, giúp họ nâng cao trình độ cũng như xây dựng các kỹ năng và tầm nhìn mang tính toàn cầu”. Ông cũng cho rằng, thành tích “13 học bổng tiến sĩ và 41 học bổng các loại” là minh chứng cho tài năng, sáng kiến và ý tưởng của học giả Việt Nam.

Hàng năm, Chương trình học bổng Endeavour nhận được khoảng 4,000 hồ sơ từ 125 nước được tham gia xét chọn. Hồ sơ của ứng viên được đánh giá dựa trên năng lực và không hạn chế số lượng học bổng mỗi quốc gia có thể nhận.

41 học bổng Việt Nam nhận được cho năm 2018 bao gồm 13 học bổng tiến sĩ, 01 suất học bổng thạc sĩ, 10 học bổng nghiên cứu ngắn hạn, 13 học bổng ngắn hạn dành cho các nhà quản lý và 4 suất học bổng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề. Đây thực sự là một thành tích đáng kể của Việt Nam, phản ánh chất lượng hồ sơ cũng như mức độ quan tâm cao của các ứng viên Việt Nam tới việc học tập, nghiên cứu tại Australia.

Học bổng các ứng viên Việt Nam nhận được năm nay tập trung trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, kỹ thuật, sức khỏe, công nghệ thông tin, quản lý, xã hội, văn hóa, khoa học tự nhiên và vật lý trong 26 trường đại học tại Australia.

Đại sứ quán Úc cho hay, Chương trình học bổng Endeavour của năm 2019 sẽ nhận hồ sơ từ tháng 4/2018 đến ngày 30/6/2018.

Minh Hằng - Trần Khánh Hưng