Kết quả kinh doanh kém cỏi, cổ phiếu Coteccons miệt mài giảm giá

(NTD) - Trong 9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận sau thuế của CTCP Xây dựng Coteccons giảm 59,9% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ còn 478 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Coteccons (mã CTD) đã giảm 46,6% khiến nhiều nhà đầu tư lỗ nặng.

CTCP Xây dựng Coteccons vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2019. Theo đó, doanh thu quý 3 đạt 6.225 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 165 tỷ đồng; giảm lần lượt 23,4% và 65,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 16.262 tỷ đồng doanh thu, 478 tỷ đồng lợi nhuận; giảm lần lượt 21,6% và 59,9% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, công ty hoàn thành 60,2% kế hoạch doanh thu và 36,7% kế hoạch lợi nhuận.

Coteccons
Kết quả kinh doanh của Coteccons đã bắt đầu thoái trào từ năm 2018. Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tính đến ngày 30/9, giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu CTD đạt 106.009 đồng, tiền mặt đạt 51.503 đồng/cổ phiếu.

Trong 9 tháng đầu năm nay, công ty đã giảm mạnh khoản phải thu từ 9.054 tỷ đồng về còn 7.672 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lại tăng, từ 210 tỷ đồng lên 215 tỷ đồng.

Đóng cửa ngày 22/10, cổ phiếu CTD đạt 82.800 đồng/cổ phiếu giảm 3,4% so với giá đóng cửa ngày 21/10. Từ đầu năm đến nay, CTD đã giảm 46,6%. Từ khi lập đỉnh vào 14/11/2017, CTD đã “bốc hơi" 64% khiến nhiều nhà đầu tư lỗ nặng.

Trí Nguyễn