Khách không phải tháo khẩu trang khi đến giao dịch tại các ngân hàng

(NTD) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành triển khai việc phòng, chống dịch bệnh virus corona.

Theo đó, đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, từ nay cho đến khi có thông báo hết dịch của cơ quan chức năng, không yêu cầu khách hàng đến giao dịch phải tháo khẩu trang trước khi vào trụ sở ngân hàng như NHNN đã quy định về việc tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm cướp tiền tại ngân hàng, đảm bảo an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt.

Tuy nhiên, vẫn phải tăng cường các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền để bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong giao dịch và trong kho tiền; ngăn chặn các trường hợp lợi dụng để gây mất an ninh, an toàn khi giao dịch.

Đối với các giao dịch, hoạt động bắt buộc phải nhận diện khách hàng, nhân viên ngân hàng đề nghị khách hàng tạm thời tháo bỏ khẩu trang để nhận diện. Sau khi hoàn thành thủ tục, khách hàng tiếp tục đeo khẩu trang (nếu có nhu cầu) trong quá trình giao dịch.

Nhân viên ngân hàng khi thực hiện giao dịch, tiếp xúc với khách hàng có thể đeo khẩu trang nếu cần thiết.

Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị mình nâng cao nhận thức và coi trọng việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng cũng như các văn bản có liên quan khác.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ trong đơn vị mình thực hiện nghiêm và chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN về kết quả triển khai các nội dung nêu trên.

Lê Trung (tổng hợp)