Khánh Hòa kiểm tra chéo an toàn vệ sinh thực phẩm tại Hà Tĩnh

(NTD) - Ngày 29/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh đã làm việc với Đoàn công tác Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện kiểm tra chéo theo Quyết định số 967/QĐ-ATTP ngày 23/10/2018 của Cục An toàn thực phẩm.

 Đoàn kiểm tra chéo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Khánh Hòa gồm 06 thành viên do đồng chí Võ Hồng Vân – Phó Chi cục trưởng- Phụ trách Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn, cùng với thành viên đoàn là Phó Chi cục trưởng, Trưởng và các chuyên viên phòng chức năng.

Tại buổi làm việc Đoàn nghe Báo cáo kết quả thực hiện công tác ATTP của Chi cục ATVSTP tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 gồm: Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo về ATTP; phối hợp liên ngành; thông tin truyền thông; giám sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; Công tác thanh tra kiểm tra, xử lý các vi phạm về ATTP …trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

3.12 ha tinh (1)
Đoàn kiểm tra chéo Chi cục ATVSTP tỉnh Khánh Hòa cùng làm việc với Chi cục ATVSTP tỉnh Hà Tĩnh.

 Sau đó Đoàn tiến hành kiểm tra theo từng lĩnh vực chuyên môn. Hai đơn vị đã có những trao đổi, thảo luận, ghi nhận các ưu điểm đạt được và những khó khăn, vướng mắc của mỗi đơn vị, trao đổi những cách làm hiệu quả để áp dụng tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao công tác triển khai các hoạt động đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2018. Đặc biệt là triển khai mô hình điểm bếp ăn tập thể tại các trường mầm non.

Kết thúc kiểm tra, Chi cục ATVSTP tỉnh Hà Tĩnh đạt 97,5/105 điểm, xếp loại xuất sắc.

Hồng Liên