Khánh Hòa: Tạm dừng triển khai lập quy hoạch tổng thể khu Bắc Vân Phong

(CL&CS) - Theo đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng đồng ý tạm dừng triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Thủ tướng đồng ý tạm dừng triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong đến khi Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua như đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Bắc Vân Phong 1
Cuối năm 2019, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị xem xét dừng chủ trương lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tổ chức việc lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu tinh tế Vân Phong đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định có liên quan và quy định pháp luật.

Cuối năm 2019, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị xem xét dừng chủ trương lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, sau 5 năm thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2030, UBND tỉnh nhận thấy, đối với khu vực Nam Vân Phong, việc triển khai các dự án theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt vẫn tiếp tục thực hiện. Trong khi đó, đối với khu vực Bắc Vân Phong, do chủ trương xây dựng đặc khu có từ năm 2012 nên chưa triển khai lập quy hoạch các khu chức năng để nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.

Tỉnh Khánh Hòa cho rằng, theo định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt, một số khu chức năng và đất chưa sử dụng cần điều chỉnh và bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế để kêu gọi đầu tư.

Khánh Chi