Thứ 3, 20/5/2020 12:30 (GMT + 7)

Thông tin tòa soạn

Liên hệ quảng cáo

Hà Nội 34°C /57%

Xây dựng KKT Nhơn Hội thành khu vực kinh tế động lực của tỉnh Bình Định

Xây dựng KKT Nhơn Hội thành khu vực kinh tế động lực của tỉnh Bình Định

Dữ liệu cũ 22/10/2018, 10:48

(NTD) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040.