Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017: Điểm chấm phúc khảo bài trắc nghiệm là điểm mới

(NTD) – Theo quy chế thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD – ĐT), việc tổ chức chấm bài thi phúc khảo phải đảm bảo theo nguyên tắc 2 cán bộ chấm thi chấm độc lập trên một bài thi. Thí sinh có thể xin phúc khảo bài thi trong 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi tại nơi đã đăng ký dự thi.

Bộ GD – ĐT quy định, khi chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm phải có mặt đầy đủ thành viên của Tổ Chấm phúc khảo, bộ phận giám sát, tổ Chấm phúc khảo. Sau đó sẽ tiến hành mở niêm phong và rút bài phúc khảo. Bộ phận giám sát và thành viên Tổ Chấm phúc khảo có trách nhiệm đối chiếu từng câu trả lời đã tô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với kết quả tệp đã quét lưu trong máy tính.

www
Kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra từ ngày 22 - 24/6/2017 (Ảnh: Bùi My).

Đối với nguyên tắc chấm điểm bài thi phúc khảo, nếu điểm của thí sinh sau khi đã chấm phúc khảo lệch 0,25 điểm trở lên so với điểm chấm công bố đầu tiên thì bài thi được điều chỉnh lại điểm. Nếu điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo.

Bên cạnh đó, khi phát hiện những sai lệch, phải in Phiếu chấm (từ phần mềm chấm thi) trước và sau khi sửa để lưu làm hồ sơ. Xác định nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch. Kết thúc việc chấm phúc khảo, Tổ Chấm phúc khảo lập biên bản tổng kết, có chữ ký của tất cả các thành viên và bộ phận giám sát.

Khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước thì điểm phúc khảo là điểm mới của bài thi.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi sẽ công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Bùi My

Nên đọc