Lập UBQG thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

(NTD) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thaophuongnguyen-180910020926-hlong-2a
Ảnh minh họa

Nhân sự của Ủy ban bao gồm: Chủ tịch là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Phó Chủ tịch thường trực ủy ban và 2 phó chủ tịch là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các ủy viên của ủy ban là đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ... và chủ tịch ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố thuộc trung ương có biển và một số chuyên gia, nhà khoa học.

Ủy ban có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo thống nhất, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030...

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực ủy ban, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của ủy ban, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ủy ban.

Lý Trường