LienVietPostBank tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng

(NTD) – Vừa qua, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng .

LienVietPostBank được NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ từ 6.460 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn của phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bên cạnh đó, LienVietPostBank cũng được NHNN đồng ý thành lập 5 chi nhánh tại khu vực ngoại thành TP. Hà Nội và TP. HCM.

LienVietPostBank cũng được thành lập phòng giao dịch Xín Mần tại tỉnh Hà Giang, nâng cấp 139 phòng giao dịch bưu điện thành phòng giao dịch của LienVietPostBank.

lienviet
NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của LienVietPostBank lên 7.500 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối năm 2016, LienVietPostBank là ngân hàng thương mại cổ phần có mạng lưới lớn nhất với 140 chi nhánh và phòng giao dịch, 1.000 phòng giao dịch bưu điện và quyền khai thác 10.000 điểm giao dịch trên mạng lưới bưu điện đến tận các xã, huyện.

 B.M