Lỗ 1.582 tỷ đồng, cổ phiếu FLC bị cắt margin

(CL&CS) - Cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC vừa bị HOSE đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét là số âm.

Bamboo Airway
Đại dịch Covid-19 khiến ngành hàng không thiệt hại nặng. Bamboo Airways không thể tránh khỏi khó khăn ấy khi chịu lỗ hàng ngàn tỷ đồng trong 6 tháng đâu năm nay.

Tập đoàn FLC lỗ 1.582 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Nguyên nhân đến từ chi phí của mảng hàng không, khách sạn và du lịch tăng 40% nhưng doanh thu chỉ tăng vỏn vẹn 4%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã soát xét, Tập đoàn FLC đạt 6.490 tỷ đồng doanh thu, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa đạt 3.797 tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 771 tỷ đồng, giảm 51,3% và doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 1.922 tỷ đồng, tăng 7,8%.

Tuy nhiên, doanh thu cao hơn giá vốn hàng bán khiến lợi nhuận gộp -2.249 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ -31 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của hàng hóa đã bán đạt 15 tỷ đồng, kinh doanh bất động sản đạt 222 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gộp cung cấp dịch vụ -2.482 tỷ đồng.

Bên cạnh doanh thu thuần thì doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác đều giảm mạnh. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 454 tỷ đồng, giảm 59,8% còn thu nhập khác -0,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 14 tỷ đồng.

Trong kỳ, các loại chi phí của Tập đoàn FLC đều giảm trừ chi phí tài chính tăng mạnh. Chi phí bán hàng giảm 37,9%, đạt 178 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16,1% đạt 298 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 71,7% lên 515 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế -2.786 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế -2.790 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -1.582 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát -1.208 tỷ đồng.

FLC kinh doanh ban nien 2020
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất bán niên 2020 sau soát xét của Tập đoàn FLC (đvt: tỷ đồng).

Mặc dù không công bố chi tiết doanh thu, lợi nhuận của CTCP Hàng không Tre Việt (Tập đoàn FLC sở hữu 52,11% tỷ lệ quyền biểu quyết) - đơn vị sở hữu hãng hàng không Bamboo Airways nhưng khoản mục doanh thu cung cấp dịch vụ của FLC có sự đóng góp phần lớn của Bamboo Airways. Và đây nguồn cơn khiến lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Tập đoàn FLC trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét là số âm. Với kết quả này, cổ phiếu FLC bị HOSE đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Đóng cửa ngày 11/9, cổ phiếu FLC đạt 3.120 đồng/cổ phiếu, trở thành một trong những cổ phiếu có thị giá thấp nhất trên sàn HOSE. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu FLC giảm 31%.

 Nguyễn Như