Lùi thời gian thực hiện sách giáo khoa mới

(NTD) - Thủ tướng nhất trí với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc lùi thời gian 1 năm cho việc thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới. Theo đó, chương trình - sách giáo khoa mới sẽ được thực hiện từ năm học 2019 - 2020 thay vì năm học 2018 - 2019 như Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về Đổi mới CT-SGK giáo dục phổ thông.

Nghị quyết 88 của Quốc hội nêu rõ từ năm học 2018-2019 sẽ bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tuy nhiên, tại cuộc họp tổng kết năm học 2016-2017 vừa diễn ra vào tháng 8/2017, nhiều địa phương đã có ý kiến là nên lùi việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ít nhất 1 năm.

Dựa trên ý kiến của các chuyên gia, các địa phương và tình hình cụ thể thực hiện chương trình mới, Bộ GD&ĐT đã có văn bản báo cáo Chính phủ xin lùi tiến độ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 1 năm. Theo đó, các đơn vị, địa phương sẽ có thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho việc xây dựng, biên soạn, thẩm định, thực nghiệm chương trình, sách giáo khoa mới cũng như các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, kỹ thuật thực hiện chương trình.

sv

Thời gian tới, khi đã đồng bộ nhất trí chủ trương, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội để xin ý kiến. Quốc hội là cơ quan đưa ra quyết định chính thức.

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017-2018 trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, không để tình trạng lạm thu, xử lý các vi phạm và công khai cho báo chí, người dân được biết.

Tin, ảnh: BÙI MY