Lượt du khách tham quan 8 di sản thế giới tại Việt Nam tăng mạnh

(NTD) - Theo thống kê của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, số lượng khách tham quan 8 di sản thế giới tại Việt Nam năm 2019 đều tăng mạnh so với năm 2018.

Trong đó, khu danh thắng Tràng An ở Ninh Bình dẫn đầu với hơn 6,3 triệu lượt du khách. Vịnh Hạ Long có số du khách ít hơn nhưng lại dẫn đầu về nguồn thu. 

a
Du khách tham quan vịnh Hạ Long - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Số lượng khách tham quan 8 di sản thế giới ở Việt Nam cụ thể như sau: 

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã đón 4.4 triệu khách. Trong đó, 2.9 triệu khách quốc tế, 1.5 triệu khách trong nước, doanh thu từ du lịch đạt 1.237 tỷ đồng.

Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đón 6.327.488 lượt khách. Trong đó, 5.567.628 khách trong nước, 759.859 khách quốc tế, doanh thu từ du lịch đạt 867.5 tỷ đồng;

Quần thể di tích cố đô Huế đón 3.328.424 khách. Trong đó, khách quốc tế là 2.214.023 người, 1.114.401 khách trong nước, doanh thu từ du lịch đạt 378 tỷ đồng.

Vường Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) đón 921 ngàn lượt khách. Trong đó, có 170 ngàn lượt khách quốc tế, trên 751 ngàn lượt khách trong nước, doanh thu từ du lịch đạt 266 tỷ đồng.

Khu phố cổ Hội An đón 5,35 triệu lượt khách. Trong đó, có 4 triệu lượt khách quốc tế và trên 1,35 triệu lượt khách trong nước, doanh thu từ du lịch đạt 300 tỷ đồng.

Khu di tích Mỹ Sơn đón 419.000 khách. Trong đó, có 374.000 khách quốc tế, 45.000 khách trong nước, doanh thu từ du lịch đạt 61 tỷ đồng.

Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội đón 461.715 lượt khách. Trong đó, có 230.459 khách quốc tế, 231.256 khách trong nước, doanh thu từ du lịch 11.1 tỷ đồng.

Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa) đón 126.660 khách. Trong đó, 7.255 khách quốc tế, 119.405 khách trong nước, doanh thu từ du lịch đạt 2.1 tỷ đồng.

Thu Thủy tổng hợp