MB gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận 10.000 tỷ đồng

(NTD) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa gia nhập câu bộ lợi nhuận 10.000 tỷ đồng khi lợi nhuận trước thuế trong năm 2019 của MB đạt 10.036 tỷ đồng.

Tính đến ngày 1/2/2020, câu lạc bộ 10.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2019 đã gọi tên các doanh nghiệp: CTCP Vinhomes, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tập đoàn Vingroup, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và MB.

MB1
Trong năm 2019, MB gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận trước thuế 10.000 tỷ đồng

Ngoại trừ thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm (-39,65%) thì tất cả các thu nhập hoạt động của MB đều tăng trưởng tốt so với năm 2018. Nguồn thu chính của ngân hàng là thu nhập lãi thuần, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác. Thu nhập lãi thuần đạt 18.000 tỷ đồng, tăng 23,43% so với năm 2018; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 3.186 tỷ đồng, tăng 24,38%; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác đạt 2.099 tỷ đồng, tăng 38,38%.

Trong năm 2019, tổng thu nhập đạt 24.650 tỷ đồng tăng 26,18% so với năm trước nhưng chi phí hoạt động chỉ tăng 11,33% nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng tăng đến 38,18%.

Tuy nhiên, chi phí trích lập dự phòng tăng đến 61,12%, tương đương tăng 1.855 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế chỉ còn tăng 29,21% và đạt 10.036 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.823 tỷ đồng.

Từ năm 2010 đến 2019, lợi nhuận trước thuế của MB đã tăng từ 2.288 tỷ đồng lên 10.036 tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng kép 17,9%.

Loi nhuan kep MB
Lợi nhuận trước thuế của MB trong giai đoạn 2010 - 2019. Đơn vị: tỷ đồng

Tại thời điểm 31/12/2019, MB có tiền gửi của khách hàng đạt 272.709 tỷ đồng, tăng 13,65% so với đầu năm; cho vay khách hàng đạt 250.331 tỷ đồng, tăng 16,6%; tổng tài sản đạt 411.488 tỷ đồng, tăng 13,57%.

Hiện nay, hoạt động cho vay cá nhân là điểm nhấn của MB khi chiếm 40,47% tỷ lệ dư nợ, tương đương 101.304 tỷ đồng. Trong năm 2019, dư nợ cho vay cá nhân tăng thêm 20.293 tỷ đồng, tương đương 2,74 điểm phần trăm.

Cũng tại thời điểm trên, MB có 2.898 tỷ đồng nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu đạt 1,16%, tỷ lệ nợ xấu giảm 0,17 điểm phần trăm so với đầu năm.

Đóng cửa ngày 1/2, cổ phiếu MBB của MB đạt 20.800 đồng/cổ phiếu, giúp ngân hàng này có 48.374 tỷ đồng vốn hóa.

 Nguyễn Như