Thứ 3, 20/5/2020 12:30 (GMT + 7)

Thông tin tòa soạn

Liên hệ quảng cáo

Hà Nội 34°C /57%

Người tiêu dùng là một trong các chủ đề cốt lõi  trong mua sắm bền vững

Người tiêu dùng là một trong các chủ đề cốt lõi trong mua sắm bền vững

Tiêu chuẩn 13/10/2020, 14:14

(CL&CS) - Trong Tạp chí số 3/2020 có bài Mua sắm bền vững theo tiêu chuẩn TCVN ISO 20400, đã giới thiệu những khái niệm cơ bản, các nguyên tắc chính về mua sắm bền vững, nội dung cơ bản của ISO 20400:2017 Mua sắm bền vững – Hướng dẫn (Sustainable procurement – Guidance).

Mua sắm bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 20400

Mua sắm bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 20400

Hệ thống quản lý 03/09/2020, 16:02

(CL&CS) - Chúng ta thường nghe nói về trách nhiệm xã hội liên quan đến đóng góp cho sự phát triển bền vững và nay là mua sắm bền vững. Năm 2017 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế đã công bố tiêu chuẩn ISO 20400:2017 Mua sắm bền vững – Hướng dẫn (Sustainable procurement – Guidance). Việt Nam hiện đang nghiên cứu chấp nhận tiêu chuẩn ISO này thành Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN). Nhiệm vụ này đang được Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/ COPOLCO Vấn đề chung về người tiêu dùng thực hiện.

Cảnh báo nhiều hệ lụy liên quan đến dịch vụ vay tiêu dùng

Cảnh báo nhiều hệ lụy liên quan đến dịch vụ vay tiêu dùng

Dữ liệu cũ 25/11/2017, 13:43

(NTD) - Trong những năm gần đây, dịch vụ cho vay tiêu dùng để mua sắm đã có sự phát triển nhanh chóng, góp phần kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển đột biến, những hệ quả của loại hình dịch vụ này đã xuất hiện, ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của một bộ phận người tiêu dùng (NTD), đồng thời tạo ra các rào cản, hạn chế sự phát triển bền vững của thị trường tài chính cũng như nền kinh tế Việt Nam.

Yếu tố sức khỏe ảnh hưởng hàng đầu đến việc mua sắm của NTD Việt Nam

Yếu tố sức khỏe ảnh hưởng hàng đầu đến việc mua sắm của NTD Việt Nam

Dữ liệu cũ 09/11/2015, 14:00

(NTD) - Người tiêu dùng (NTD) Việt Nam có tinh thần hướng đến xã hội và phát triển bền vững nhất khu vực Đông Nam Á, theo Công ty Nghiên cứu thị trường toàn cầu Neilsen.