Năm 2017, dự kiến lợi nhuận trước thuế của Vietcombank tăng 12%

(NTD) - Theo báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã: VCB) c dự kiến năm 2017, Vietcombank lợi nhuận trước thuế tăng 12%, tương đương đạt 9.200 tỷ đồng.

Theo đó, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11% so với thực hiện năm 2016, tín dụng tăng trưởng 18%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, lợi nhuận trước thuế tăng 12%, tương đương đạt 9.200 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2016, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so cùng kỳ, đạt 102,7% kế hoạch năm.

Tính đến 31/12/2016, huy động vốn đạt 598.867 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2015, đạt 104% kế hoạch năm. Trong đó, huy động vốn khách hàng doanh nghiệp tăng 15,5%, SME tăng 51,3% và thể nhân tăng 18,6%.

Dư nợ tín dụng tăng trưởng khả quan, đạt 469.800 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cuối năm 2015, đạt 101,6% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu 1,44%, giảm 0,4% so với cuối 2015. Hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức 10,29%, tỷ lệ quĩ DPRR/nợ xấu duy trì ở mức 121%.

Xét về con số tuyệt đối, lợi nhuận Vietcombank đã vươn lên vị trí thứ nhì trên toàn hệ thống (chỉ đứng sau Vietinbank vài chục tỷ) dù quy mô vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và tổng tài sản thấp hơn nhiều so với những thành viên lớn như Agribank, VietinBank và BIDV.

Hết năm 2016, Vietcombank có 15.615 nhân sự, tăng 860 người tương đương tăng 5,8% so với thời điểm đầu năm. Trung bình thu nhập của lãnh đạo và nhân viên Vietcombank trong năm 2016 là 317 triệu đồng và mỗi tháng là 26,48 triệu đồng/người, tăng 4 triệu đồng mỗi người 1 tháng so với năm 2015. Dự kiến, có thể nhân viên Vietcombank sẽ đứng nhất nhì bảng lương toàn hệ thống.

M.T