Năm 2017, Masan đặt kế hoạch lãi 3.400 tỷ đồng

(NTD) - Sáng 24/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tại cuộc họp lãnh đạo Masan cho biết, năm 2017 Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu đạt 52.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 3.400 tỷ đồng.

Năm 2016 là năm mang lại hiệu quả tài chính kỷ lục đối với Masan khi doanh thu tăng trưởng hơn 41% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 88,8% so với năm 2015.

IMG_2219
Đại hội cổ đông thường niên Masan với đông đảo cổ đông tham gia. Ảnh: Sao Mai

Trong mảng kinh doanh chuỗi giá trị thịt, Masan đã tích hợp và thay đổi toàn diện doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Proconco và Anco thành những công ty “theo mô hình hàng tiêu dùng nhanh FMCG”, mang lại doanh thu thuần đạt 24.423 tỷ đồng trong năm 2016.

Bên cạnh đó, Masan cũng phát triển mảng kinh doanh thực phẩm và đồ uống toàn diện, có thể cung cấp dòng tiền tự do ổn định trong 3 năm qua. Đồ uống đóng chai hiện là ngành tăng trưởng nhanh nhất của Masan, với 69% đối với đồ uống không cồn và 47% đối với bia trong năm 2016.

Ngoài ra, đối với thị trường nước ngoài, Masan đã nổi lên thành một nhà cung cấp sản phẩm công nghiệp Vonfram có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu với khoảng 36% thị phần ngoài Trung Quốc, bằng cách tạo ra lợi nhuận, đạt tăng trưởng doanh thu thuần trên 50% năm 2016, ngay cả trong môi trường giá cả suy giảm.

Khi đề cập đến kế hoạch năm 2017, Masan kỳ vọng động lực tăng trưởng kinh doanh này sẽ được duy trì trong năm 2017. Cụ thể, Masan đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt từ 50.000 - 52.000 tỷ đồng, tăng trưởng từ 16 - 20%; lợi nhuận sau thuế đạt từ 3.200 - 3.400 tỷ đồng, tăng 15 - 22% so với năm 2016.

Ngoài ra, Các khoản tiền đầu tư lớn vào tài sản cố định theo kế hoạch năm 2017 dự kiến khoảng 4.000 - 4.200 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản đầu tư dự kiến gần 1.500 tỷ đồng để xây dựng chăn nuôi heo ở miền bắc.

Sao Mai