Năm 2019: Dự kiến nhập 56.284 tấn thuốc lá nguyên liệu

(NTD) - Tại dự thảo thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019, Bộ Công thương đã đưa ra đề xuất nhập 56.284 tấn thuốc lá nguyên liệu.

Theo đó, năm 2019 lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan là 56.284 tấn.

Về đối tượng và phương thức giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, tại dự thảo cũng nêu rõ: Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

_DSC8165Chonla1Copy
  Dự kiến nhập 56.284 tấn thuốc lá nguyên liệu năm 2019 (Báo Hải quan)


Năm 2018, lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan là 53.604 tấn. Như vậy, lượng thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan được đề xuất năm 2019 tăng khoảng 2.680 tấn so với năm 2018.

Tại cổng Thông tin điện tử của Bộ Công thương cũng đang tiếp tục lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này.

Phan Định