Người dân gửi tiền ngân hàng nào để hưởng lãi suất cao?

(NTD) - Tại ngày 10/11, lãi suất tiết kiệm tại Vietcombank giảm 0,1%/năm ở các kỳ hạn từ 1 - 9 tháng so với ngày 10/10. Trong khi đó, Eximbank, BacABank, Techcombank, LienVietPostBank, NCB, TPBank, VIB, PVcomBank, Nam A Bank... lãi suất tăng ở nhiều kỳ hạn.

Không kỳ hạn
Lãi suất không kỳ hạn ở các ngân hàng giữ nguyên trong tháng qua.
Kỳ hạn 1 tháng

Kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tăng ở Eximbank (0,2%), giảm ở Vietcombank (0,1%).

Kỳ hạn 2 tháng

Kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tăng ở Eximbank (0,2%), giảm ở Vietcombank (0,1%).

Kỳ hạn 3 tháng

Kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tăng ở Eximbank (0,2%), giảm ở Vietcombank (0,1%).

Kỳ hạn 6 thág

Kỳ hạn 6 tháng, tăng lãi suất tăng ở Eximbank (0,6%), BacABank (0,4%), Techcombank (0,2%), NCB (0,2%) nhưng Vietcombank giảm 0,1%.

Kỳ hạn 9 tháng

Kỳ hạn 9 tháng, tăng lãi suất tăng ở Eximbank (0,2%), BacABank (0,15%), Techcombank (0,1%) nhưng Vietcombank giảm 0,1%.

Kỳ hạn 12 tháng
Kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tăng ở TPBank (0,7%), PVcomBank (0,5%), VIB (0,5%), Techcombank (0,4%), Eximbank (0,2%), BacABank (0,15%) nhưng Vietcombank giảm 0,1%.
Kỳ hạn 15 tháng

Kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tăng 0,2% ở BacABank và Techcombank.

Kỳ hạn 18 tháng

Kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tăng 0,15% ở BacABank, giảm 0,1% ở Techcombank.

Kỳ hạn 24 tháng

Kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tăng 0,15% ở BacABank, giảm 0,1% ở Techcombank.

Kỳ hạng 36 tháng
Kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tăng 0,15% ở BacABank và 0,1% ở Techcombank.

 Nguyễn Như